Harjutused

Meie klubis toimuvad taiji harjutused:

Alustajatele

Teisipäeviti kell 18.30-21.00, juhendavad Taavi ja Leila

Kauem harjutanutele

Neljapäeviti kell 18.45-21.00, juhendab Taavi.
Vaata ka saali kasutamise KALENDRIT.  Sinna ilmuvad ka vähem regulaarsed Taiji klubi üritused ja teiste saalikasutajate tegemised.

Hinnakiri

1 kord nädalas harjutades kuumaks 33 eurot
2 korda nädalas harjutades kuumaks 50 eurot

1 harjutuse tasu kuumaksu maksmata 13 eurot/harjutus

Kuumaksu saad kanda ka MTÜ Taiji Klubi arveldusarvetele

EE022200221055929342  -Taavi harjutused

!NB Makse saajaks ülekandel tuleks märkida “MTÜ Taiji Klubi”

Ülekandele märgi palun oma nimi ja kuu, mille eest maksad.

Comments are closed.